Flow-forsikring

Pentair Thermal Management tilbyr PetroTrace varmesystemer for borehull (Downhole Heating Systems) som et verktøy for flowsikring/bedre restoljeutvinning for å bedre/forenkle produksjon, eliminere produksjonsavbrudd og forlenge brønnens levetid.

Borehulloppvarming – Et komplett system for varmestyring

Systemer for borehulloppvarming leveres som et ferdig konstruert system som bruker elektro-termiske oppvamingsteknologier til å tilføre varme i brønnborehull for å gi flowsikring og/eller økt flow i produksjonsstrengen.Deelektro-termiske varmekablene settes inn i reservoaret, og utgjør en konstant kilde for høy varmeenergi i produksjonssonen.Flow-Assurance-Industrial.jpg

Et typisk system inkluderer:

 • elektrotermisk varmekabel for borehull
 • ESP-kabel (Electric Submersible Pump)
 • sett for strømtilkobling og endeterminering
 • klemmesystemer
 • temperaturmålere
 • brønnhodekoblinger
 • toppsideutstyr for kontroll og overvåking
Borehull-oppvarming leverer varme direkte til produksjonssonen

I reservoaret er ekstremt viskøs væske stort sett låst i formasjonen siden den ikke flyter av seg selv, noe som gjør restoljeutvinningen vanskelig. Bunnhullsoppvarming er en presis metode som leverer varme direkte til produksjonssonen.

 • Denne presisjonen gjør elektrisk bunnhullsoppvarming til en glimrende løsning for bedre restutvinning av olje i form av tung råolje og bitumen, og for reservoarer med høyt parafininnhold.v
 • Bunnhullsoppvarming kan brukes både i vertikale og horisontale brønner.
Flowsikring gjennom en konstant kilde for varmeenergi

PetroTrace varmesystemer for borehull bidrar til å hindre kostbare driftsavbrudd og blokkeringer knyttet til parafin, hydrat eller tungoljeplugger ved å levere en konstant kilde til varmeenergi.

Råolje er en blanding av hydrokarboner som parafin, aromatiske forbindelser, naftener, harpikser og alfaltener. Av disse typene hydrokarboner kan parafin med høy molekylvekt (voks) og asfaltener skape problemer med oljeutvinning og transport av råolje fra det varme reservoaret til det kjøligere brønnhodet.

I tillegg kan avkjøling av produksjonsolje og gass som strømmer fra reservoaret og opp gjennom produksjonsslangen skape en rekke problemer.

 • Voksmolekyler begynner å utfelle seg fra væskefasen under en bestemt temperatur som kalles WAT (Wax Appearance Temperature). Når temperaturen ligger under WAT-grensen kan voks bli utfelt på overflaten av produksjonsslangen, slik at den til slutt blokkerer oljestrømmen i slangen eller øker viskositeten og reduserer produksjonsraten.
Tjenester som garanterer en integrert løsning for restoljeutvinning
 • Prosjektering
 • Installasjon

Når våre avanserte produkter kombineres med våre prosjekterings- og installasjonstjenester, får du en integrert løsning for restoljeutvinning som planlegges og utføres strategisk for et optimalt varmestyringssystem (HMS).


Relaterte produkter

Inspired Solutions for a Changing World