Komponenter

Varmekabelsystemer er komplekse systemer som ofte krever en høy grad av teknisk tilpasning for å gi optimal ytelse. Strømtilkoblingssett, spleisesett, T-koblingssett og endeforseglingssett er kritiske komponenter i et varmekabelsystem av høy kvalitet. Våre Raychem og Frostex koblingssett er utviklet og godkjent i kombinasjon med Raychem, Pyrotenax, Tracer, Frostex og WinterGard elektriske varmekabler.

Vis mer
Inspired Solutions for a Changing World